Indický běžec

Postřehy z chovu indických běžců na valašsku.